Adresa

Aikido Musubi dojo Bratislava - Aikido Musubi Tureň - detský oddiel

(IČO : 421 761 74, bankové spojenie : VÚB, a.s, č.ú. : 291 624 5357 / 0200)

 

Obecný dom Tureň

 

kontakt:

amdba@aikidosaa.sk  alebo aikido.musubi.dojoBA@gmail.com

Kontaktujte nás